nedelja, 20. avgust 2017

Schiesser kopalke odlikuje visoka kakovost

Schiesser kopalke odlikuje visoka kakovost izdelave ter uporabljenih materialov. Schiesser kopalke so zasnovane na tradiciji nenehnega razvoja in napredka, začela se je v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Od takrat do danes so se tako ženske kopalke kot tudi moške kopalke močno spremenile. V času nastanka blagovne znamke je bila prisotna Viktorijanska miselnost, ki je zavračala razkazovanje gole kože. Ženske so bile v kopalnih oblačilih, kratko malo zapete do vratu. Brez kakršnega koli pretiravanja, saj so jim izpod kopalnih oblačil gledale zgolj roke, stopala in vrat. Moške kopalke takratnega časa so nudile nekoliko več svobode ter razkazovanje nekoliko več gole kože. Spominjale so na spalne srajce s kratkimi rokavi ter hlačnicami odrezanimi nekoliko nad koleni. Sodobne Schiesser kopalke so Viktorijansko modo zapetosti do vratu že zdavnaj prerasle. Danes imajo moški na voljo Schiesser kopalke v bokser ali slip kroju, izbrati je mogoče tudi kopalne hlače ter številne druge vrste. Vsako posamezno vrsto je mogoče izbrati v različnih barvah, vzorcih ter drugih estetskih lastnostih, velikosti ter drugih značilnostih. Izbiro lahko izvedemo preko spleta ali na klasičen način v trgovini. Spletna izbira omogoča preko velikosti, barv, cene ter drugih filtrov izbrati najbolj primerne kopalke. V vsakem primeru se je mogoče zanesti na Schiesser kakovost, kopalke so v kakovosti enakovredne vsem ostalim izdelkom iste blagovne znamke. Klasična izbira v trgovini nudi dodatno kakovost občutiti pod prsti ter po drugih kakovostnih kriterijih. Schiesser ženske kopalke je prav tako mogoče dobiti v vseh klasičnih in sodobnejših izvedbah. Ponudba obsega enodelne ter različne izvedbe dvodelnih kopalk, kot so bikini in takini. Tudi za ženske Schiesser kopalke velja možnost izbire in nakupa na klasičen ali sodoben način. Enako kot za moške Schiesser kopalke je mogoče osebno izbrati filtre ter aktivirati iskanje. V primeru želje po dodatni ponudbi, lahko filtre poljubno prilagajmo in spreminjamo. Schiesser kopalke odlikuje v najmanjših podrobnostih izražena skrb za kakovost.

Schiesser modne kopalke

nedelja, 06. avgust 2017

Bazeni na Rogli

Bazeni so prijetna popestritev turistične ponudbe, pogosto so poglavitni vzrok za obisk. Na Rogli in v termah Zreče imajo bazeni podobno vlogo v sklopu celotne ponudbe. Rogla je naravno klimatsko zdravilišče in rekreacijski center, terme pa so zdraviliško športno rekreacijski center. Razlika je predvsem v zdravilnih dejavniki: na Rogli s kisikom bogat zrak na nadmorski višini tisoč petsto metrov pomaga bolnikom z težavami dihal in pljučnimi boleznimi, v termah je so zdravilni faktor kopeli kalcijeve-magnezijeve-hidrogenkarbonatne vode. V obeh primerih so bazeni z posebej pripravljeno vodo dodaten zdravilni dejavnik, ki omogoča dodatne učinke za obiskovalce zdravilišča ali športnike in rekreativce. Obe zdravilišči imajo za obiskovalce tudi druge zdravilne faktorje : na Rogli gorska šota, v termah prav tako gorska šota ter dodatno vulkansko blato. V wellness centrih na Rogli in v termah pa lahko naštete dejavnike nadgradijo. Bazeni s takšno dodano vrednostjo so odlična alternativa za vse, ki bi radi imeli počitnice z odliko. Če primerjamo z drugimi alternativami je prednosti v izobilju. Plavalcem so bazeni vedno na voljo, voda je konstantno kontrolirana ter čista. Vse ostale možne športno rekreacijske in zdraviliške aktivnosti pa so na dosegu roke. Zato tudi bazeni mnoge bolj navdušujejo kot druge alternative za poletne počitnice. Razlogov za to je cela vrsta. Bazeni imajo dobro prometno povezavo preko sodobne prometnice, kar pomeni skrajšan potovalni čas. V konici glavne sezone to pomeni prednost, saj so bazeni tudi v smislu kakovosti potovanja več kot odlična alternativa. Potovanje je krajše in udobnejše, praktično nam namesto čakanja ponujajo plavanje v bazenih ali kakšno drugo prijetnejšo aktivnost. Sodobni počitnikarji tudi postajajo vedno bolj aktivni, povpraševanje po športno rekreacijskih aktivnostih je iz leta v leto večja. Zdravo življenje priporoča vsaj nekaj gibalne aktivnosti vsak dan, zdravilišče Rogla in terme ne bi mogla biti boljša cilja počitnikarjev. Predvsem Rogla je pogosto pripravljalna baza mnogih reprezentanc in ekip ter kraj številnih tekmovanj v različnih disciplinah ter zahtevnostnih stopnjah. Zato ima želja in zahtev po zdravem življenju tu na voljo dodano vrednost. Počitnikarji ima lahko enako dobro in popolno oskrbo, kot jo imajo športniki ekip in reprezentanc. To ne pomeni zgolj sam trening ali nastop, ampak tudi vse ostalo. Za športnike je pomembna tudi oskrba po nastopih in treningih, kot so masaže, prehrana ter številne druge storitve. Bazeni pa seveda dodaten plus, ki služi regeneraciji, spustitvi ali v razne druge namene. Masaže in razne druge storitve so na voljo tudi širši javnosti ter dostopne vsem, ki želijo pohodniške, kolesarske ali druge aktivnosti nadgraditi. Športne aktivnosti počitnikarjev doma največkrat nimajo možnost takšne nadgradnje, saj so masaže in druge aktivnosti oddaljene ali kako drugače težje dosegljive. Dodatna prednost je prehrana, ki se lahko prilagodi zahtevam obiskovalcem. Če vemo, da zmorejo kuharski mojstri zagotoviti vrhunsko prehrano športnikom, se lahko tudi sami nadejamo takšne izkušnje. S tem se lahko sami po sebi izboljšajo rezultati rekreativcev, saj je hrana pomemben sestavni del vsakega nastopa ali treninga. Bazeni so med seboj različni, posebno zanimiva je prilagojena temperatura v bazenih. S tem imajo obiskovalci možnost dodatno nadgraditi. S prilagajanjem temperature so točno določeni učinki večji in prilagojeni individualnim zahtevam. Obiskovalci lahko temperaturo bodisi prosto izbirajo ali upoštevajo nasvete strokovnjakov. Bazeni, storitve zdraviliško rekreacijskih centrov, wellness centrov so lahko prijetnejša izkušnja z dodanimi obiski naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici. Rogla lahko ponudi obiskovalcem in počitnikarjem celo vrsto naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti na ogled. Zreče se lahko pohvali z več tisočletno tradicijo življenja, o tem pričajo številni ostanki iz različnih obdobji. Srednji vek in druga mlajša obdobja, pa so izpričana v številnih cerkvah, trgih in drugih kulturnih znamenitostih. Bazeni so vir zdravja.

Več informacij o bazenih na Rogli.

Bazeni na Rogli

sobota, 05. avgust 2017

Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon

Slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje
Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon. V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima Republika Slovenijavse osebe, ki imajo stalo bivališče, slovensko državljanstvo ali opravljajo pridobitno dejavnost na območju Slovenije, zdravstveno zavarovanje. Nezaposlene osebe so zavarovanje preko občine ali zavoda za zaposlovanja. Nezavarovanih oseb na podlagi tega zakona v Sloveniji ni. Izjema so osebe, ki nimajo urejenega statusa. Slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje temelji na Bismarckovem modelu zdravstvenega zavarovanja. Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja je eden od javnih sistemov zdravstvenega zavarovanja, poleg njega so znana še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Modela sta si podobna, razlika je zgolj ideološke narave. Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja je model javnega varstva, ki ga je uveljavil nemški kancler Otto von Bismarck leta tisoč osemsto devetinosemdeset. Model ima na tleh že preko stoletno zgodovino. Da takšen sistem javnega varstva funkcionira morajo vsi državljani, ki imajo prihodek plačevati prispevke ustanovi, ki je nosilka zavarovanja. Osebe brez dohodkov so iz naslova solidarnosti prav tako upravičene do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji takšno zavarovanje omogoča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je slovenski javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Obvezno zdravstveno zavarovanje ni edina oblika zavarovanja, obstaja tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje obstaja kot dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. To so stroški povezani z zdravstvenimi storitvami, zdravili, tehničnimi pripomočki in drugimi stroški zdravljenja. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa nadgrajuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanci z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem skrajšajo čas zdravljenja ter pridobijo boljšo oskrbo. Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča delovanje zdravstvenega sistema.

petek, 04. avgust 2017

Celulit je sodobna težava

Celulit je sodobna težava. Človeška družba vedno bolj ceni izklesano telo in popolno postavo. Hkrati pa je na dosegu vedno več ponudbe, ki celulit povzroča in pospešuje. Velik del vzrokov za celulit odpade na prehrano in gibalne aktivnosti. Ponudba prehrane je bistveno večja ter bolj raznolika. Odpraviti celulit med drugim zahteva več pozornosti nameniti izbiri prehrane. Ko smo v dilemi med manjšo kakovostjo z večjo dostopnostjo ter večjo kakovostjo ob manjši dostopnosti je zadnja daleč najboljša izbira. Več kakovosti velikokrat pomeni manjše in bolj učinkovite snovi. V obratnem primeru je učinkovitost manjša, kljub večji količini. Vzrok se skriva v balastu, ki omogoča premagovati stroškovno razliko. Celulit s prehrano ne bomo rešili čez noč, pretirane spremembe lahko telo tudi na različne načine zavrača. Njegova sposobnost vplivanja na zaznave in odločitve je velikokrat prezrta. V možganih je organizem sposoben ustvariti občutek lakote, čeprav dejansko ni nobeni potreb po prehranjevanju. Odpraviti celulit zato zahteva tudi psihično trdnosti in ne popuščanje. Najlažje to storimo z redno prehrano in njenim nadzorom. Najmanj težav s prehrano bomo imeli z bogatim zajtrkom. Z njim si lahko privoščimo največ prehranskih prekrškov, saj jih lahko organizem tekom dneva izkoristi. Obratno je z večerjo, prehranski prekrški v tem času obremenijo telo prekomerno ter onemogočijo učinkovito regeneracijo. Po večerij je tudi najbolj na preizkusu naša neomajnost ter premagovanje v možganih ustvarjeni navideznih potreb po prehrani. V nekaterih primerih prehrana ljudem ponuja tolažbo ob neuspehih in drugih težavah, saj se z uživanje hrane sprošča občutek zadovoljstva. Gibanje mora prav tako postati del življenja, podobno kot pri prehrani veliko vlogo pri spremembah igra osebnost. Človek je bitje, ki hrepeni po udobju. Zato so možgani sposobni producirat razne oblike izgovorov. Ti se pojavljajo kot razni strahovi pred slabim vremenom, poškodbami ter v raznih drugih oblikah. Če želimo odpraviti celulit, moramo biti med drugi sposobni premagovati in zavračati takšne informacije. Preberite si več o odstranitvi celulita z Lineo Snello.

Kako odstraniti celulit

sreda, 02. avgust 2017

Fitnes, učinkovita aktivnost v strnjeni obliki

Fitnes je telesna učinkovita aktivnost v strnjeni obliki. Kar preprosto pomeni, da fitnes lahko v krajšem času redne in kakovostne vaje prinese velike učinke. To je redna vadba, ki jo spremlja strokovni nadzor osebnega trenerja vsaj v začetku. Ko doseže rekreativec določen nivo, lahko z uro fitnes vadbe nadomesti številne druge dlje trajajoče športe. Takšen napredek ni slučaj, ampak posledica razvoja točno določenih zahtev. V urbanih središčih fitnes nadomešča zelene površine, ki so sicer načeloma bolj primerne za vadbo. Vendar imamo v urbanih središčih pogosto beton in asfalt namesto zelenic, v zimskem času pa led in sneg. Kar onemogoča kakovostno vadbo v celoti ali za določeno obdobje leta. Zato so številni strokovnjaki po svetu razvili fitnes vadbe, ki omogočajo drugim športom ali rekreacijskim aktivnostim podobne rezultate. Razvoj je potekal preko strokovnih analiz, ki so se predvsem usmerile na spoznavanje zakonitosti in lastnosti priljubljenih športnih aktivnosti. Na podlagi rezultatov analiz, pa so razvili alternativne fitnes vaje z vsaj primerljivi učinkom. Nemalokrat pa tudi večjim, predvsem ko vnesemo časovno komponento. Nekateri drugi športi bi za enak učinke zahtevali več ur treninga, fitnes dosežejo za telo iste učinke ali koristi v eni uri. Mnogi so nad rezultati teh vaj navdušeni, saj imajo fitnes center na dosegu roke ter v razmeroma kratkem času dosežejo učinke. Mnoge druge rekreacijske aktivnosti niso na dosegu roke, za nekatere potrebujemo vsaj vožnjo iz mesta, v drugih primerih moramo opraviti bistveno daljše razdalje. Prednost takšnih fitnes vaj je v možnosti strokovnega nadzora, obstajajo pa tudi javno dostopne alternative preko različnih virov. Strokovni nadzor je dobra izbira za začetnike, ki niso nikoli izvajali fitnes aktivnosti ali so jih za dalj časa opustili. Druge javno dostopne alternative pa so zanimive za vse, ki imajo že osvojene osnove ter potrebujejo zgolj nasvet ali motivacijo za nadaljevanje. Fitnes aktivnosti koristijo človeškemu telesu in njegovim funkcijam splošno ali specifično. Preverite kategorijo Fitnes spletne trgovine superge.si.

Fitnes oprema in oblačila

nedelja, 30. julij 2017

Vrtni traktor, vrtna mehanizacija

Vrtni traktor je vrtna mehanizacija, ki olajša mnoga opravila na vrtu ter v okolici doma. Na večjih urejenih površinah je vrtni traktor vedno bolj pogost, zaradi njih so vrtne zelenice vedno bolj urejene. Vedno več ljudi se tudi odloča za ureditev trate pred domovi in stanovanjskimi objekti. Vrtne kosilnice so pred lastnike postavljale omejitve zaradi zmogljivosti, zahtevanega časa ter zahtevanega napora. Obratno je vrtni traktor za mnoge sprostitev, saj je napor praktično odpravljen. Delo pa poteka v prijetnem zelenem okolju, kar mnoge uporabnike pomirja. Kljub vsem pozitivnim lastnostim vrtni traktor ne gre jemati površno in na pretirano lahkoten način. V vsakem primeru je vrtni traktor mehanizacija, ki zahteva upoštevanje pravil varnega dela. Upoštevanje pravil je pomembno za varnost uporabnika kot vseh navzočih oseb v okolici. Z upoštevanjem pravil varnega dela pa imajo vrtni traktor tudi daljšo življenjsko dobo ter manjše stroške lastništva. Pravila varnega dela so zapisana v spremni dokumentaciji vsakega novega vrtnega traktorja, dobimo pa jih tudi na raznih tako klasičnih, kot tudi spletnih virih. Poleg pravil varnega dela je treba uporabljati nekaj zdrave kmečke pameti. Posamezne komponente na traktorju so lahko v primeru poškodbe ali kakšne druge nepredvidljive situacije lahko nevarni za zdravje in življenje oseb v bližini. Hkrati pa lahko za zdravje in življenje oseb v bližini delujočega traktorja postanejo sicer povsem ne nevarni predmeti. To so lahko kamni, veje in drugi predmeti, ki jih vrtni traktor s pomočjo delovanja rotirajočih delov ter drugih sil, spremenijo v zelo nevarne. Zato previdnost nikoli ni odveč, tudi če je vrtni traktor povsem nov ali brezhibno vzdrževan. Potrebno je upoštevati pravilo območja delovanja traktorja ter vedno računati z vsemi možnimi situacijami med njegovim obratovanjem. Za varno delovanje je ključnega pomena tako upoštevanje vseh varnostnih navodil in ukrepov, kot tudi redno in kakovostno vzdrževanje. Vrtni traktor je danes zelo dostopna mehanizacija.

Preverite veliko ponudbo vrtnih traktorjev v Merkurju.

Rdeč vrtni traktor

petek, 21. julij 2017

Posteljnina naj bo uravnotežena individualna izbira

Posteljnina je dober nakup ob uravnoteženih in primernih lastnostih. Posteljnina je lahko racionalen nakup ali prestižni nakup ali nakup po poljubno drugačnih načelih. Racionalen nakup je posteljnina, ki je najbolj optimalna v vseh lastnostih. Je dober kompromis med ceno, kakovostjo in lastnostmi. Prestižni nakup je največkrat visoko kakovostna posteljnina, pri katerem ni kompromisov. Poljubno druga načela pa so lahko katerakoli lastnost, lahko je kupcu preprosto všeč barva ali vzorec ali je poudarek na drugih lastnostih. Dileme so vedno izziv, kažejo pa tudi na osebnost. Prestižna posteljnina ni nujno odraz visokega standarda, lahko je preprost odgovor na vprašanje : kako cenimo sami sebe. V tem primeru je lahko prestižna posteljnina skupaj z zelo preprosto spalnico ter drugo preprosto lastnino. Človek v tem primeru investira veliko v stvari, ki mu prinašajo največ neposrednih koristi. V spalnici je to posteljnina, ker na njej preživi tretjino dneva. Kdor veliko časa preživi v pisarni si bo podobno privoščil pisalni stol visoke kakovosti. Ter hkrati zelo osnoven inventar, ki ne nudi enako neposrednih koristi. Racionalen nakup je z drugo besedo zlata sredina, zato je tudi priljubljen. Pri takem nakupu je posteljnina uravnotežena v lastnostih, v nobeni lastnosti ne izstopa, hkrati pa uporabniku ničesar ne odreka. Poleg samega nakupa je pomembno razmisliti tudi o vzdrževanju. Visoko kakovostna posteljnina ne bo prinašala pričakovanih lastnosti, če ne bo pravilno vzdrževana. Zato je ob nakupu dobro razmislit tudi, kako pogosto smo pripravljeni posteljnino čistiti oziroma kako pogosto jo bomo zamenjali. V vsakem primeru so najboljši osebni občutki in izkušnje z lastnostmi kot so materiali, barve in vzorci, načini izdelave, vzdrževanje in podobno. Vsako telo in organizem ima svoje značilnosti ter mu najbolj ustreza točno določena posteljnina. Pri barvah velja bolj kot na ujemanje s pohištvom pomisliti ali takoj zaspimo ali pred spancem beremo ali počnemo kaj drugega. Posteljnina mora ustrezati osebnim lastnostim uporabnika.

Kvalitetna posteljnina