nedelja, 25. junij 2017

Marketing automation, sodoben trženjski prijem

Marketing automation je sodoben tržni pristop. Na trgu je marketing automation eden od načinov spletnega poslovanja. V poslovni svet je splet prinesel veliko sprememb. Vendar se hkrati tudi iz dneva v dan spreminja, saj gre za dinamično poslovno okolje. V začetku je bilo spletno trženje razmeroma enostavno, kar je botrovalo k nastanku konkurence. In njenega večanja skladno z značilnostmi tržnimi priložnosti in doseženimi tržnimi cilji. S tem pa se je začel nov krog iskanja konkurenčnih prednosti, kot je marketing automation pristop. V bistvu je marketing automation zgolj eden od načinov, kako preko spleta doseči poslovne cilje spletnega trženja. Lahko bi mu rekli korak naprej, ki pa ima v osnovi vse značilnosti klasičnega trženja. Kot klasično trženje se tudi marketing automation zaveda potrebe motiviranja kupca za izvedbo določene aktivnosti. Določena aktivnost je v bistvu cilj prodajalca, kupec se v tem primeru spremeni v stranko. Spletni način trženja ob tem ponuja možnost nadgraditi poslovno učinkovitost. Digitalna oblika zapisa aktivnosti je osnova, na kateri se marketing automation izboljša. Pri klasičnem načinu trženja je bil v uporabi pojem dober trgovec. Ta je znal na podlagi zaznav oblikovati ustrezen pristop za dosego prodaje blaga ali storitve. Splet omogoča zaznavo lahko vršiti preko digitalnega zapisa aktivnosti oziroma vseh zaznanih sprememb. Na podlagi zaznanih značilnosti se oblikujejo nadaljnji tržni koraki, aktivnosti in strategije. Vsak tržnik bi bil seveda najbolj vesel, če bi potekalo trženje v nedogled brez sprememb. Vendar je to možno zgolj v izjemnih primerih, največkrat je potrebno kupce motivirati. Pri tem ima marketing automation možnost, da poenostavi doseganje poslovnih ciljev na podlagi izkušenj iz preteklosti. Osnovne značilnosti so zabeležene, potrebno jih je zgolj aktualnemu trženju prilagoditi. Aktualno trženje lahko pomeni večje ali manjše spremembe, odvisno od aktualnega razmerja med povpraševanjem in ponudbo. Marketing automation je način trženja, cilj je čim bolj poenostaviti doseganje kupcev na podlagi izkušenj iz preteklosti.

Marketing automation

Ni komentarjev:

Objavite komentar